Krav til SMS lån

 

Krav til sms lånNår du står og skal låne penge, vil du hurtigt opleve, at der er en lang række forskellige krav forbundet til de mange
lånetyper og samarbejdspartnere. Typisk vil du se, at de lån, du kan optage i din lokale bank, vil have flere krav end lånene, du kan optage via SMS. Banken har en interesse i din økonomiske situation og beder dig derfor ofte om at fremvise forskellige oplysninger og dokumentation. Ved SMS lån er kravene anderledes, og sammenlignes denne lånetype med et banklån, kræves der her langt mindre dokumentation.

Ligesom alle andre typer af lån, så er der dog også varierende krav til SMS lån. Dette skyldes, at det er forskelligt fra låneudbyder til låneudbyder, hvilken målgruppe de ønsker at appellere til. Derfor varierer kravene til, hvad der skal oplyses for at optage lånet alt efter, hvilken type af lån det drejer sig om.

Nedenfor ses nogle eksempler på krav, som låneudbydere ofte stiller i forbindelse med SMS lån.

 

Låneudbyderen kan stille krav til indkomst

Dette gøres eksempelvis ved at sætte en minimumsindtægt for husstanden. Denne indtægt kan gælde uanset, om du har en samlever eller bor alene.

Låneudbyderen kan stille krav til din alder

Ofte er det et krav, at du er fyldt en bestemt alder for, at du kan optage et lån. Grænsen på alderen er dog meget svingende fra de forskellige udbydere, men befinder sig typisk mellem de 18-23 år.

Låneudbyderen kan stille krav til din arbejdssituation

I nogle tilfælde skal du have et job for at få godkendt din lånestatus. Dette betyder derfor, at du kan blive afvist, hvis du eksempelvis er på kontanthjælp, dagpenge eller andre overførselsindkomster.

Låneudbyderen kan kræve, at du ikke er registreret i RKI

Langt de fleste af landets låneudbydere ønsker ikke at låne penge til folk, der i forvejen er registrerede som dårlige betalere.

Låneudbyderen kan kræve at se din lønseddel

Nogle kræver yderligere at få dokumentation for, at du er i arbejde. Dette krav opfyldes typisk ved, at du fremsender en kopi af din lønseddel til låneudbyderen.