Pandoras økonomiske forhold

Pandoras økonomiske forhold

Ved denne PEST-analyse vil vi belyse Pandoras eksterne forhold, som samfunds- og branchefaktorer, der begge har indflydelse på værdien af Pandora og virksomhedens fremtidige indtjeningsevne. Denne analyse vil have fokus på det danske marked, men ligeledes hovedmarkederne Australien, Tyskland, og USA, som fylder næsten 75 % af smykkefirmaets omsætning.

Politiske og lovgivningsmæssige faktorer

I den europæiske union er der en Skatte- og afgiftspolitik som består af to dele: En direkte beskatning og en indirekte beskatning. Med direkte beskatning menes der at Pandora er underlagt den danske skattelovgivning, mens datterselskaberne i koncernen er underlagt skattelovgivningen i det land selskabet har marked.

Med indirekte beskatning menes der skatter som omhandler varernes frie bevægelse og frie udveksling af tjenesteydelser, som hindrer EU medlemmernes konkurrence mellem hinanden, som bl.a. indebærer, at der ikke er toldafgift mellem EU landene. Dette er der til gengæld på Pandoras salg til ikke EU lande.

Økonomiske faktorer

Hele verden har siden 2008 været i en global økonomisk krise. Dette har påvirket mange virksomheder, men det er faktisk i netop denne periode Pandora vokset ekstremt meget.

BNP’ens udvikling i procent, i Danmark, USA, Australien, og Tyskland er rimelig ens. Fra 2005-2009 var BNP’en faldende i alle landene. I 2010 sker der en lille fremgang i alle landene, og dette kan være med til at styrke forbruget og fået folk til at købe flere smykker fra Pandora.

Guld og sølv er en vigtig del i produktionen af Pandoras smykker. Der har igennem den seneste tid været en stigning i priserne på begge af disse ædelmetaller. Dette har medført stigninger i prisen på smykkerne som Pandora har solgt, og har simpelthen forhindret Pandora i at få en endnu større omsætning end de havde i 2010.

Sociale og kulturelle faktorer

For at få et billede af hvordan markederne Pandora sælger på ser ud, er det vigtigt at kigge på de kulturelle og sociale faktorer, da de har stor betydning for bl.a. forbrugernes købeadfærd og livsstil. Jeg vil gennemgå Pandoras hovedmarkeders sociale og kulturelle faktorer. Under bilag 3 er der en nærmere analyse af de sociale og kulturelle faktorer i Tyskland, USA og Australien. (Bliver opsummeret i konklusion)

Teknologisk og miljømæssige faktorer

Teknologien udvikler sig hele tiden, og det gælder om for virksomheder hele tiden at være med på det sidste. De teknologiske faktorer er forhold, som fx udvikling indenfor produkter, processor og distributionskanaler. Internettet er blevet en stor del af forbrugernes hverdag, og der handles også ofte på nettet. Det er derfor vigtigt for en virksomhed, hele tiden at holde sig opdateret på hvad forbrugerne laver, markedsføre via nettet og eventuelt oprette e-handel. Alt dette er selvfølgelig ikke muligt hvis teknologien ikke er opfundet. Pandora vælger at optimere og kontrollere produktionsprocessen hvert år, og sørger for at produktionsfaciliteterne er af moderne karakter.

Pandora har selvfølgelig også et ansvar overfor miljøet og omverden, og er i dag medlem af FN-initiativet Global Compact, som arbejder med menneskerettigheder, arbejdsvilkår, miljøpåvirkning og etisk forretningspraksis, og søger derved at opfylde målsætningen for et acceptabelt engagement i omverden.

Konklusion på PEST analysen

Denne analyse har belyst de faktorer i samfundet som kan tænkes at have indflydelse på Pandora og virksomhedens fremtidige indtjening og finansielle tilstand. Jeg vil nedenfor gennemgå hvordan det kan tænkes at påvirke Pandora

Politik og lovgivning:

Ændring i både indirekte og direkte skatter kan have stor indflydelse på Pandora. Bliver skatterne forhøjet på både virksomheder og forbrugere i Danmark, vil det blive sværere for Pandora at have hovedbase i Danmark. En stigende personskat vil højst sandsynligt sænke forbruget og en stigende virksomhedsskat vil gøre virksomhedens bruttofortjeneste lavere. En indirekte skat i form af f.eks. moms går ind og påvirker forbrugernes købekraft, da produkterne koster 25 % mere.

Økonomiske faktorer:

Det økonomiske i et land spiller en stor rolle, man har set utrolig mange virksomheder gå konkurs grundet finanskrisen og det lavere forbrug hos slutbrugerne. Økonomer spår en fremtid med bedre økonomiske udsigter og BNP er allerede i 2010 stigende. Den stigende pris på ædelmetaller har stor indflydelse på Pandora og vil også have det længere frem i tiden, hvis priserne bliver ved at stige.

Sociale og Kulturelle faktorer

Det ses på alle Pandoras hovedmarkeder, at det unikke og specielle er meget anerkendt, og det er netop dette forbrugerne er specielt interesserede i. Det er desuden også gået hen og blevet vigtigt for forbrugerne at de produkter der købes er gode mod omverden. Der ses desuden også en markant stigning i smykkesalg på internettet, og det er derfor vigtigt for Pandora at benytte deres hjemmeside og eventuelle mellemhandlere på bedst muligt måde.

Teknologiske faktorer:

Det er nødvendigt at Pandora hele tiden er med på det nyeste når det gælder produktionsfaciliteter, så deres produktion er så effektiv som muligt.

Hvad kan JEG bruge det her til?

Hele markedet for lån, bliver påvirket af de omgivelser som er omkring det. Er virksomheder i økonomiske nedgang eller stillestand, vil udbyderne af lån være mere påpasselige med at låne penge, og det vil derfor være sværere at skaffe et lån.